[CCT] Chapter 18

Chapter 18: Tôm đi bộ

Kỷ Nguyên tắm rửa xong, thay bộ quần áo vận động của Lý Mậu, cô đang muốn đi giặt quần áo, Lý Mậu trên người chỉ quấn một cái khăn tắm tiến vào, nói một câu “Tiện thể giặt giúp anh luôn.”

Anh để lại quần áo cần giặt, lúc đi còn lẩm bẩm, thốt ra một câu: “Mình cũng là người có bạn gái.”

(more…)