[CCT] Chapter 29

Chapter 29: Hôn lễ

Vào dịp lễ lớn, trưởng bối buồn bực vì hai ngày nay không thấy bóng dáng Lý Mậu đâu.

Hạ Thanh Thanh nói, chú hai nửa năm nay thích tiêu xài, ham chơi, bị Kỷ Nguyên làm cho sai lệch.

Bà cụ nhà họ Liêu nghe vậy không chỉ một lần, ở giữa tin và không tin, bà định từ từ xem nhân phẩm của Kỷ Nguyên.

(more…)

[CCT] Chapter 28

Chapter 28: Sao Bắc cực

Ban ngày đi làm, Kỷ Nguyên xem tài liệu dự án, thuật ngữ không hiểu xếp thành hàng, nhảy múa xung quanh cô.

Buổi chiều, Kỷ Nguyên và Kỷ Triều Tông trò chuyện qua video. Kỷ Nguyên thuộc lòng số liệu đọc cho bố cô nghe, không phạm sai lầm, tạm thời qua cửa.

Hai bố con bàn xong việc làm ăn, Kỷ Triều Tông hỏi cô tết có về nhà không?

(more…)