[CCT] Chapter 19

Chapter 19: Cát

Thời gian nghỉ trưa, Tống Mân gọi điện thoại cho Kỷ Nguyên, nói rằng cô và Thượng Phi đã hòa thuận, quyết định mùa xuân sang năm kết hôn, sau khi kết hôn thì dọn ra ở riêng.

Tống Mân nói: “Còn chưa kết hôn mẹ chồng con dâu đã bất hòa, đây không phải là cuộc sống hôn nhân trong tưởng tượng của tớ.”

Kỷ Nguyên nói: “Hoa hồng, Thượng Phi là người công bằng, anh ấy sẽ không để cậu chịu uất ức.”

(more…)