[CCT] Chapter 22

Chapter 22: Người yêu dấu

Sắc mặt Kỷ Nguyên hơi thay đổi, cô nhìn anh, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lý Mậu hỏi: “Em còn trở về không?”
Cô nói: “Muộn chút hẵng về. Em nghĩ ra một câu đố, cho thọ tinh đoán.”
Anh cười hỏi: “Câu đố gì?”

Continue reading “[CCT] Chapter 22”

Advertisements