[CCT] Chapter 23

Chapter 23: Ngày mưa

Thứ hai, Kỷ Nguyên đi làm.
Vào buổi trưa, có người hẹn cô ăn cơm.
Là bạn gái trước của Lý Mậu, Kiều Kiều.

Continue reading “[CCT] Chapter 23”

Advertisements