[CCT] Chapter 24

Chapter 24: Nghiện

Sau khi sống cùng Lý Mậu, Kỷ Nguyên giống như cô vợ nhỏ, rất phấn khích một khoảng thời gian.

Hạnh phúc dường như trở nên rất dễ dàng, có lẽ một cái ngóng nhìn, hoặc là cái nắm tay nhẹ nhàng, đều khiến cô rất vui vẻ.

Đến nỗi Kiều Kiều có đi tìm Lý Mậu hay không, Kỷ Nguyên cũng không biết.

(more…)