[CCT] Chapter 28

Chapter 28: Sao Bắc cực

Ban ngày đi làm, Kỷ Nguyên xem tài liệu dự án, thuật ngữ không hiểu xếp thành hàng, nhảy múa xung quanh cô.

Buổi chiều, Kỷ Nguyên và Kỷ Triều Tông trò chuyện qua video. Kỷ Nguyên thuộc lòng số liệu đọc cho bố cô nghe, không phạm sai lầm, tạm thời qua cửa.

Hai bố con bàn xong việc làm ăn, Kỷ Triều Tông hỏi cô tết có về nhà không?

(more…)