[CCT] Chapter 29

Chapter 29: Hôn lễ

Vào dịp lễ lớn, trưởng bối buồn bực vì hai ngày nay không thấy bóng dáng Lý Mậu đâu.

Hạ Thanh Thanh nói, chú hai nửa năm nay thích tiêu xài, ham chơi, bị Kỷ Nguyên làm cho sai lệch.

Bà cụ nhà họ Liêu nghe vậy không chỉ một lần, ở giữa tin và không tin, bà định từ từ xem nhân phẩm của Kỷ Nguyên.

(more…)