[CCT] Chapter 32

Chapter 32: Thời gian thì thầm

Thứ năm, Lý Mậu và Kỷ Nguyên dậy sớm, ăn uống xong, hai người lái xe đến sở thú xem gấu túi sinh đôi.
Tới nơi, đỗ xe xong, mua vé vào cửa rồi tiến vào cổng.
Bóng cây trong sở thú che nắng, có mấy cây sầu riêng cao lớn.

Continue reading “[CCT] Chapter 32”

Advertisements