[CCT] Chapter 34

Chapter 34: Lòng tham

Chủ nhật, buổi sáng nắng đẹp, hai người rảnh rỗi mô phỏng tranh ảnh, tờ giấy A3 gập lại, mỗi người một nửa, đề mục là anh đào của Hạng Thánh Mô.

Trình độ vẽ của Kỷ Nguyên như nhà trẻ, còn Lý Mậu thì vẽ rất đẹp, khung là khung, lá là lá.

Cô hỏi: “Anh cười cái gì?”

(more…)