[CCT] Chapter 35

Chapter 35: Thiên vị

Có lẽ bởi vì hai ba tháng không gặp mặt, hoặc là vì mùa hè khô nóng, Kỷ Nguyên và Lý Mậu trò chuyện qua video, chẳng biết tại sao thốt ra lời cãi vã, không kiềm chế được.

Anh chợt thốt ra một câu: “Only fools fall for you.”

Cô khựng lại, sau đó trả lời một câu: “Unfortunately you are one of them.”

(more…)