[CCT] Chapter 36

Chapter 36: Hạnh phúc hiu quạnh

Kỷ Nguyên muốn học chút thường thức kinh tế, Lý Mậu là thầy có sẵn, anh sắp xếp thời khóa biểu học tập năm năm cho cô.

Cô nhìn tờ danh sách sách học dày đặc này, vô cớ rùng mình.

Anh nói: “Chỗ khó đều ở toán học, em có căn bản, rất dễ học.”

(more…)