[CCT] Chapter 39

Chapter 39: Quạt tranh

Như Lý Mậu dự đoán, sau khi bà ngoại qua đời, anh đã bị giải trừ chức vụ.

Tội danh nội bộ là vi phạm quy tắc của tập đoàn, dùng dự án nghiệp vụ trao đổi dịch vụ đặc biệt với nữ viên chức của công ty cung ứng.

Kỷ Nguyên chơi ở phòng sách, thấy email thông báo của tập đoàn trên máy tính Lý Mậu, cô hỏi: “Nữ viên chức này là chỉ em sao?”

(more…)