[CCT] Chapter 41

Chapter 41: Độc chiếm

Thứ năm tan làm, Lý Mậu lái xe tới đón Kỷ Nguyên, anh mua đậu phụ thối cho cô ăn.
Cô nói: “Em không thích ăn đậu phụ thối đến vậy.”
Anh nói: “Đã nói thì phải giữ lời.”

Continue reading “[CCT] Chapter 41”

Advertisements