[CCT] Chapter 42

Chapter 42: Tứ diện Phật

Chủ nhật, Kỷ Nguyên ngồi xe buýt đi tìm Lý Mậu.

Trên đường chạy qua một đoạn đường chân núi quanh co, cây hoa ánh lên cửa kính xe.

Gần một chút là hồ và bờ, cây thủy sam xanh biếc bóng bẫy tại bờ hồ, xa một chút là núi non và gò đất, phản chiếu ảnh ngược trên mặt hồ.

(more…)