[CCT] Chapter 44

Chapter 44: Phong cảnh vườn lan

Thứ bảy, ngày nắng, Lý Mậu lái xe đưa Kỷ Nguyên ra khỏi thành phố, chạy trên đường cao tốc hai giờ, tới một thị trấn nhỏ.

Tại trấn có một vườn hoa lan, Lý Mậu lái xe tiến vào, đỗ ở trong sân.

Kỷ Nguyên xuống xe, thấy bên cạnh mảnh sân có mấy gian phòng, có lẽ là khu tiếp đãi và khu văn phòng.

(more…)