[CCT] Chapter 45

Chapter 45: Đầm ngỗng trắng

Cuối năm, bất động sản của tập đoàn nhà họ Liêu giải trừ hợp đồng cho thuê với phòng đấu giá, Lý Mậu tìm địa điểm mới, sửa chữa lại, cả tuần đều bận rộn.

Kỷ Nguyên đều xem qua bảng ngân sách trong nhà cùng bản vẽ thi công, nhưng cô chẳng nhìn ra được gì, chỉ biết phòng đấu giá thay đổi địa điểm phải chi ra một khoản lớn.

Người nhà họ Liêu, được lắm.

(more…)