[CCT] Chapter 46

Chapter 46: Tình nhân

Sau khi Lý Mậu tiếp nhận công ty đầu tư, anh càng bận rộn hơn, lần đầu tiên Kỷ Nguyên phát hiện, anh hóa ra là cuồng làm việc.
Chủ nhật, anh làm việc ở phòng sách, cô đi qua đi lại, định thu hút sự chú ý của anh.
Lý Mậu nở nụ cười, nói: “Qua đây.”

Continue reading “[CCT] Chapter 46”

Advertisements