[CCT] Chapter 47

Chapter 47: Hương thành

Tới Hương thành, vào ở khách sạn, tài xế và trợ lý đều đi theo lão Chu, lão Thái, không biết làm gì.

Lý Mậu mang Kỷ Nguyên ngồi xe buýt hai tầng. Sắc trời dần tối, mặt trời lặn dưới một tòa nhà cao tầng.

Anh và cô không giống như du khách, mà như muốn dạo vòng quanh thế giới.

(more…)