[Ebook] Chim công trắng

Tên tác phẩm: Chim công trắng
Tác giả: Long Môn Thuyết Thư Nhân
Edit: Sam
Thể loại: hiện đại, ngọt
Độ dài: 54 chương + ngoại truyện
Poster: Quỳnh Như

Continue reading “[Ebook] Chim công trắng”

Advertisements