[TGDT] Chương 1

Chương 1

Gần cuối hè, thành phố vẫn giống như một cái lồng hấp to lớn đậy nắp vào buổi trưa, oi bức khiến người ta khó thở.

Sau khi Nhan Hàm tắt lửa, nước sôi ùng ục trong nồi, cô không lập tức mở nắp nồi ra, mà tiếp tục đậy thêm năm phút. Chờ bột báng xuất hiện, trực tiếp súc dưới vòi nước.

Nhan Hàm hài lòng nhìn trong lưới lọc, viên bột báng chắc nịch lại trong suốt.

(more…)