[TGDT] Chương 2

Chương 2

“Cậu, đừng, nằm, mơ.”

Nhan Hàm nói từng chữ một trong điện thoại, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh, cô xem như hiểu biết chân chính rồi, cái gì gọi là được voi đòi tiên.

Vốn tưởng rằng cô chỉ giúp Ngải Nhã Nhã đến văn phòng lấy tài liệu, nhưng không ngờ bây giờ người này lại dám nói, muốn bảo cô giúp mình kèm cặp lớp sinh viên năm nhất một tháng.

(more…)