[TGDT] Chương 3

Chương 3

Vết xe đổ vẫn còn, sau đó không ai dám lỗ mãng nữa.
Tiếp theo là phần tự giới thiệu của sinh viên mới, bởi vì không ai muốn làm người đầu tiên, cuối cùng dựa theo số thứ tự sinh viên.

Continue reading “[TGDT] Chương 3”

Advertisements