[TGDT] Chương 10

Chương 10

Khi Trần Thần trở về, thấy Nhan Hàm đứng ở đó, cả người có cảm giác mộng du.

“Cậu sao vậy?” Cô từ phía sau vươn tay vỗ Nhan Hàm một cái.

Cái vỗ này dường như thức tỉnh Nhan Hàm, cô quay đầu nhìn Trần Thần: “Cậu lấy đồ xong rồi.”

(more…)