[TGDT] Chương 14

Chương 14

Buổi tối Nhan Hàm nhận được điện thoại của Chung Tấn, người này tuần trước nói cuối tuần đánh cờ, kết quả biến mất. Nhan Hàm tự nhiên không để trong lòng, không nghĩ tới lúc này anh ta gọi điện cho mình.

Cô vốn làm tổ trên sofa xem bản đề xuất.

(more…)