[TGDT] Chương 25

Chương 25

“Các cậu làm việc cho sư phụ sao?”
“…”
“Là quét dọn làm vệ sinh và nấu cơm cho sư phụ ấy? Thực ra tôi nấu ăn rất ngon.”

Continue reading “[TGDT] Chương 25”

Advertisements