[TGDT] Chương 32

Chương 32

Chung Tấn nhìn Bùi Dĩ Hằng, lại nhất thời không thể nói gì.

Mấy hôm nay chuyện hội sinh viên xôn xao ầm ĩ, việc Bùi Dĩ Hằng học tại đại học A sớm đã bị truyền thông đưa tin mấy lượt, Chung Tấn đương nhiên không thể không biết.

(more…)