[TGDT] Chương 38

Chương 38

Nhà trường rất chú trọng cuộc thi phim ngắn lần này, không chỉ dán ảnh tuyên truyền lên trang đầu của trang web chính thức của trường, còn dán mấy tấm áp-phích lớn tại trường.
Đại học A mặc dù nổi tiếng về ngành kỹ thuật toàn quốc, cơ mà nhà trường đều ủng hộ đủ loại hoạt động.

Continue reading “[TGDT] Chương 38”

Advertisements