[Ebook] Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân (new version)

*đây là bản uncut, đầy đủ những cảnh H, bản mới không có thay đổi về nội dung, chỉ chỉnh sửa lại tổng thể thôi, khuyến khích tải lại bản mới cho những bạn yêu thích truyện muốn đọc lại nhiều lần*

Continue reading “[Ebook] Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân (new version)”

Advertisements

[Ebook] Hạnh phúc ngay bên cạnh (new version)

 

*bản mới không có thay đổi về nội dung, chỉ chỉnh sửa lại tổng thể thôi, khuyến khích tải lại bản mới cho những bạn yêu thích truyện muốn đọc lại nhiều lần*

Continue reading “[Ebook] Hạnh phúc ngay bên cạnh (new version)”

[TGDT] Chương 46

Chương 46

Câu cuối cùng nói năng mạnh mẽ, nhưng dường như xen lẫn mấy phần hờn giận không cam chịu.
Lúc này đáy lòng Nhan Hàm mới hiểu được, tại sao Nhan Minh Chân sắp đặt nhiều cô gái con nhà quyền quý như vậy, đều vẫn không đả động tới ý chí sắt đá của Nhan Chi Nhuận.

Continue reading “[TGDT] Chương 46”