[Ebook] Thời niên thiếu (new version)

*bản mới không có thay đổi về nội dung, chỉ chỉnh sửa lại tổng thể thôi, khuyến khích tải lại bản mới cho những bạn yêu thích truyện muốn đọc lại nhiều lần*

THỜI NIÊN THIẾU
(Tên gốc: Thiếu niên vùng biên – cảm ơn sis GR đã dịch tên)
Tác giả: Giản Ám
Editor: Sam (p3104)
Raw: 19lou
Thể loại: hiện đại, xã hội đen, HE
Độ dài: 6 chương
Posters: ngdiepthao, HappyOneday

PRC  |  EPUB  |  PDF

 

 

One thought on “[Ebook] Thời niên thiếu (new version)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.