[TGDT] Chương 52

Chương 52

Bởi vì hai người đều chưa ăn cơm, Nhan Hàm xem tủ lạnh trong nhà Bùi Dĩ Hằng, quyết định làm mì Ý đơn giản, còn có bò bít tết.

Lúc Bùi Dĩ Hằng đang chuẩn bị hỏi có cần anh giúp không, di động của anh đặt trên bàn trà đột nhiên vang lên.

(more…)