[Ebook] Trúc mã nhà tôi (bản hoàn chỉnh)

TRÚC MÃ NHÀ TÔI
(Tên gốc: Trúc mã của tôi là chàng trai ấm áp)
Tác giả: Tiểu Yểu Vô Yêu
Editor: Sam (p3104)
Raw: Shiyuka @ tangthuvien
Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã
Độ dài: 77 chương
Nguồn edit: box literature @ kitesvn.com

*đây là bản hoàn chỉnh, tổng cộng 77 chương (75 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện)*

(more…)