[Ebook] Nhật ký quan sát chủ nhà (new version)

Tác phẩm: Nhật ký quan sát chủ nhà
Tác giả: Superpanda
Editors: Chijiro, Sam (p3104)
Thể loại: hiện đại, hài, oan gia
Độ dài: 53 chương + 1 ngoại truyện
Raw: Tấn Giang
Poster: Trà dư tửu hậu
Nguồn edit: kitesvn & honeychijiro WP

*bản mới không có thay đổi về nội dung, chỉ chỉnh sửa lại tổng thể thôi, khuyến khích tải lại bản mới cho những bạn yêu thích truyện muốn đọc lại nhiều lần*

PRC  |  EPUB  |  PDF

 

 

One thought on “[Ebook] Nhật ký quan sát chủ nhà (new version)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.