[CXTH] Chương 2

Chương 2

Đường Cạnh cũng từng ngồi tàu vượt biển, từng nhìn thấy sự phô trương của các tiểu thư phu nhân khoang hạng nhất. So sánh với nhau, đồ đạc của Chu Tử Hề quả thật không tính là kinh ngạc, tổng cộng chỉ có mấy chiếc va ly bằng da và hộp mũ, có lẽ bởi vì tuổi còn nhỏ, có lẽ anh cả bạc đãi, cũng không nhất định.

Continue reading “[CXTH] Chương 2”

Advertisements