[CXTH] Chương 3

Chương 3

Đường Cạnh đi theo tôi tớ ra bên ngoài nhận điện thoại.
Là môn sinh của anh ở lại biệt thự Chu gia gọi sang báo tin, nghe được giọng anh, mở miệng nói ngay: “Không thấy người đâu!”

Continue reading “[CXTH] Chương 3”

Advertisements