[TGDT] Chương 66

Chương 66

Khưu Qua cảm thấy một buổi sáng sớm quả thực giống như là mình đang cưỡi mây bay. Ngày hôm qua anh ta vì chuyện Nhan Hàm, đi tìm mọi quan hệ và tài nguyên mà anh ta có thể tìm. Nếu ngay cả Thư Nguyên giả đối phương cũng đưa ra, bây giờ không phải lúc lo lắng tới sự ảnh hưởng nữa.

Tối qua anh ta vì chuyện này mời không ít bạn bè ăn cơm, tới hai giờ đêm mới về nhà.

(more…)