[TGDT] Chương 68

Chương 68

Đúng mười giờ sáng, trên weibo chính thức của truyền thông Nhã Chính đăng lên một dòng weibo thông báo dài, giải thích về sự kiện Thư Nguyên thật giả mấy hôm nay.

“Tổng giám đốc nhân sự Diêu Mã Khắc là người chịu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ chiếm lấy tài khoản của blogger mỹ thực Thư Nguyên, cũng lấy đi mọi thứ từ tài khoản này. Sau đó còn xúi giục Lâm Đình Đình nghệ sĩ mới ký kết với công ty, giả mạo Thư Nguyên tại nền tảng phát sóng trực tiếp xx…”

(more…)