[TTSD] Chương 11

Chương 11

Có lẽ có người tình nguyện chết vì súng đạn còn hơn bị dìm trong nước.

Đó là một cảm giác hô hấp bị ép ngừng lại, là một cảm giác lăng trì trơ mắt chờ cái chết.

Vậy thì thời điểm như thế nào mới khiến người ta sợ hãi nhất trong đời, không có hô hấp, không có tiếng động.

(more…)