[TGDT] Chương 71

Chương 71

Nhan Hàm không ở cùng trưởng bối phái nữ nhiều lắm, ngoài mẹ cô ra thì cô tiếp xúc với bác ruột Nhan Minh Chân của mình nhiều nhất.

Tiếc rằng Nhan Minh Chân luôn coi cô là đứa nha đầu chỉ trở về giành gia sản với con trai mình, thế nên quan hệ bác cháu vốn nên thân thiết, ngược lại trở nên rất gượng gạo.

(more…)