[TGDT] Chương 73

Chương 73

Cuộc thi cúp Phú Sĩ dùng biến đổi bất ngờ để hình dung, tuyệt đối không quá đáng.

Hàn Thư Bạch thắng hai trận trước, sau khi chiến thắng hai trận cậu ta trực tiếp ép Bùi Dĩ Hằng tới đường cùng. Trong khi mọi người cho rằng giải đấu thế giới rất mạnh này sẽ dễ dàng phân rõ kết quả. Hai ngày sau, Bùi Dĩ Hằng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi hai ván trước. Anh thắng liên tục hai ván, không chỉ kéo mình lại từ mép vách núi, còn kéo hai bên tới cùng điểm xuất phát.

(more…)