[TGDT] NT1 – C8

Ngoại truyện 1 – Chương 8

Trần Thần, ai nói với em, anh sẽ không thích em?

Cả chiều nay cô đã đủ kinh ngạc, nhưng đều không sánh bằng một câu lúc này khiến cô rung động. Trần Thần đứng tại chỗ, nhìn anh chằm chằm.

Vậy nên đây là ý gì?

(more…)