[CVHD] Chương 36

Chương 36: Danh phận

Từ khi bị ép làm phó chủ tịch hội sinh viên, có thể nói Lương Hướng Huy trải qua những ngày tháng nước sôi lửa bỏng.

Những cuộc họp định kỳ, trên cơ bản là nhiệm vụ của một mình Lương Hướng Huy. Anh ta phải thay mặt chủ tịch Nguyệt Nguyệt chủ trì, phát biểu, tổng kết… Ngoại trừ lúc cần thiết thì hỏi một tiếng, “Phải không, chủ tịch?” “Đúng không ạ, chủ tịch?” “Đại khái là thế ạ?”, trưng cầu ý kiến của Nguyệt Nguyệt.

(more…)