[CVHD] Chương 45

Chương 45: Ông xã, em sợ

Nhận thấy trải nghiệm lần này rất vui vẻ, Lương Hướng Huy đối phó những phần tử không nghe lời giúp Nguyệt Nguyệt, anh ta muốn làm trợ lý của cô. Tường Tử xét theo tình hình của mình, cũng ngầm đồng ý với Lương Hướng Huy, mà người quyết định cuối cùng là Nguyệt Nguyệt ngược lại không có yêu cầu gì. Chỉ là bảo anh ta tự nói với ông cụ kia, thế là Lương Hướng Huy gọi điện qua, vừa báo một tiếng liền trở thành “huấn luyện viên”. Đương nhiên chức vị khẳng định thấp hơi Nguyệt Nguyệt, bên kia vốn muốn cho anh ta cùng cấp với cô, nhưng anh ta đâu dám.

Ở trước mặt Nguyệt Nguyệt, anh ta vĩnh viễn không dám đứng đầu.

(more…)