[CVHD] Chương 56

Chương 56: Phục sủng

Từ khi Nguyệt Nguyệt giải quyết vấn đề con chó chăn cừu hàng xóm kia, gia đình Tường Tử mới chính thức trải qua cuộc sống một nhà bốn miệng tốt đẹp.

Sau đó Nguyệt Nguyệt mới có thời gian phát hiện khoảng thời gian trước bởi vì hai chú chó mà làm lơ Tường Tử, thế là cô cũng muốn bù lại một chút.

(more…)