[CVHD] Chương 58

Chương 58: Một đám tiểu ma vương

Đối với Nguyệt Nguyệt, cô không phải loại người thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, rất nhiều thời điểm cô vẫn phân rõ phải trái. Được rồi, cô chính là loại người dựa vào nắm đấm để nói chuyện, nắm đấm ai cứng hơn thì nghe người đó, điều này có thể nghiệm chứng rõ ràng trên người Lương Hướng Huy và Tường Tử, nhưng thế thì sao?

Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ vô duyên vô cớ ra tay đánh người, trừ phi là thực sự chọc tới cô, cô mới có thể ra tay, hơn nữa bình thường chỉ dùng ba phần sức, bằng không hễ khi chọc tới cô thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Mà Tường Tử làm sao còn có thể sống lâu vui vẻ như vậy chứ, trực tiếp bị cô đánh bẹp trong một quyền.

(more…)