[TTSD] Chương 32

Chương 32

Edit: Sam

Đường cùng của cuộc đời có lẽ là lúc không cần đồ ăn chờ nước để sinh tồn, mà là cần tự tôn và tôn nghiêm để chống đỡ cơ thể.

Tôn nghiêm tựa như tín ngưỡng, mà tự tôn của đàn ông càng như tảng đá ngàn vàng.

Dung Tư Hàm gần như đã không thể cảm giác sự áp bức và lạnh giá rải rác ở họng súng tối tăm.

(more…)