[TTSD] Chương 33

Chương 33

Edit: Sam

Lúc nhắm mắt lại, giác quan trong bóng tối chính là yên lặng.

Mà khi có ý thức cũng không thể sử dụng bất cứ hình thức nào để che đi ánh mắt nhìn thấy hiện thực.

Thời điểm máy bay đến thành phố S thì đã là rạng sáng ngày hôm sau, Doãn Bích Giới tháo dây an toàn đứng dậy, cụp mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.

(more…)