[CBB] Chương 3

Chương 3

Phó Tu Viễn đáng yêu muốn tiếp tục chọc cô: “Lời anh nói đều là thật, sao em không tin anh chứ, anh giống như người biết nói dối ư?”

Không phải, cái này cũng thái quá rồi, thái quá đến nỗi Liên Diệp đã quên mình còn đang ngồi trên đùi người ta: “Đâu có trai tân nào bốn mươi tuổi?”

“Sao lại không có?” Phó tiên sinh rất hùng hồn, “Anh không phải ư? Hơn nữa anh chỉ mới ba mươi chín, còn chưa tới sinh nhật.”

(more…)