[TPSM] Q1 – Chapter 3

■Quyển 1■ Chapter 3: Sinh cốt

“Nghe ra, quả thật có khả năng cao là sát thủ hàng loạt.” Nolan thu hồi ánh mắt dừng trên người Bạch Vi.

Luke hơi kích động: “Cách hành hung và hung khí tạo thành vết thương sẽ không gạt người, nếu thật sự là kẻ cướp nhất thời sinh lòng giết người, thế thì không có khả năng chuẩn bị hung khí tương tự trước đó, cũng không thể cho tiểu thư Wadover uống thuốc trước. Tám mạng người này đều là việc làm của cùng một người.”

(more…)

[NM] Chương 13

Chương 13: Là mệnh

Chung Niệm hoàn toàn không ngờ mình sẽ gọi tên Cố Tư Niên trong mộng.

Hơn nữa còn là ngủ trên giường của Tống Trần, ở ngay trước mặt Tống Trần gọi tên Cố Tư Niên.

“Tôi…tôi nói anh ta thế nào?” Chung Niệm thử hỏi.

(more…)