[TPSM] Q1 – Chapter 10

■Quyển 1■ Chapter 10: Từ biệt

Ngọn lửa lớn thiêu hủy quan tài và xác chết của tiểu thư Wadover, tang lễ không thể tổ chức. Khách đến dự lần lượt rời khỏi, trang viên Wadover trở nên vắng vẻ.

Luke và Anpe cũng thu dọn xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi trang viên Wadover. Trước khi đi, Luke chặn lại Nolan ở nhà ăn: “Khách đều đi cả rồi, tử tước Wadover định tự mình chôn cất cho tiểu thư Wadover. Không có thi thể cho nên làm một nghi thức tượng trưng đơn giản, chôn vài món đồ khi còn sống của tiểu thư Wadover vào trong mộ. Sắp chôn cất rồi, ngài muốn đi không?”

(more…)